Tag Archives: arbeid

Prosjekteksamen 10 – cdcover, igjen

15 Jan

No leikar eg meg med ein meir enkel og personleg design til coveret. Med tanke på kva det skal nyttast til i mitt tilfelle, vil eg jo sjølvsagt takka kundane mine for at dei nyttar seg av det eg tilbyr, og dermed eit takk. Får laga litt variantar av denne, tenkjer å legga til «for samarbeidet» eller kanskje det vert for cheezy, testar det ut. Nærmar seg jo eksamen og no, så det er berre å peisa på. Håpar eg får filmen min i havn til dess – no er det kun den som gjenstår, i tillegg til finpuss på cdcoveret og rapporten. Fleskar seg!

cover_hildring_02

Advertisements

Prosjekteksamen – 7

12 Des

Litt work in progress-bilder. Eg føler eg er inne på noko bra her. Har hatt ein revurdering på fargeskalaen, etter å ha dratt strikken vel langt. Greit å overdriva – då kjem svakhetane og evt styrke med elementa fram. I mitt tilfelle var det svakhetane som vart forsterka. Dette er tross alt ikkje på leik – det er både nettsida mi (big deal!!!) og eksamen (også big deal!!!).

Så slik som dette ligg eg altså an.
(og for nerdar der ute – samt andre med interesse for utviklinga – har eg sida liggande i prosess-modus – dei som vil kan følgja med på kva eg dullar med as I go. Dette er ei vurdering eg har tatt pga at folk er genuint nyfikne, og eg ynskjer at dei som googlar/søkjer meg opp, skal finna noko å bli informert av.)

Denne ideen gjorde meg klokare. Dropp den raude fargen, pøs på med LUFT! Deilig luft!

Denne ideen gjorde meg klokare. Dropp den raude fargen, pøs på med LUFT! Deilig luft!

 

Litt meir koding som skal til, og på denne sida jobbar eg med eit kart. Spennande.

Litt meir koding som skal til, og på denne sida jobbar eg med eit kart. Spennande.

 

Mhm. Behagelege fargar! Greit med ein nøytral bakgrunn, og rolege med glade og energiske fargar. Symboliserer ro, balanse, liv og leik.

Mhm. Behagelege fargar! Greit med ein nøytral bakgrunn, og rolege med glade og energiske fargar. Symboliserer ro, balanse, liv og leik.

 

Prosjekteksamen – 6.2

5 Des

Ein ny wireframe. Eg endar vel godt mogleg opp med å gjera om heile komposisjonen, tykkjer atm at det er for lite luft, for …statisk, og måten eg har prøvd meg ut med :hover på denne – vel… eg måtte jo sjå korleis det fungerte. kan jo kanskje få til noko kult med det, men eg får stirra det i hel først.

Eg ser jo også no at det vil vera veldig ulike bilete – og det er nøydd å sjå bra ut. Det vil kanskje ikkje fungera å legga skugge på boksane, men kanskje eg skal laga større mellomrom mellom, så poppar dei litt meir kvar for seg, på ein måte.

Uttrykket får meg til å sakna litt «fri» for augene. Lysare bakgrunn kanskje?

Wireframe 2;

 

hildring_wireframe_02

Prosjekteksamen – 6

4 Des

Ein av mine wireframes. Det ligg mange tankar bak dette når det kjem til funksjonalitet og fiffige buttons og slikt, så dette er berre eit utkast. Og eg har nokre fleire idear eg må testa ut, så det vert kanskje endringar enno. ….det vert garantert endringar…. men eg tykkjer ikkje det ser så aller verst ut heller.

Grunnen til at det første biletet er raudt er t.d. at det indikerer at ein held pila over biletet. Då kjem forklaring fram, og når ein trykker, skal desse føra ein over i eit galleri/ny side med stort bilete, meir forklaring om arbeidet osv. Usikker på menyane… Dei skal eg gjera noko med. Og knappane til sosiale medie skal endrast – la det berre slik inn no.

wireframe_hildring_01

Prosjekteksamen – 3

21 Nov

Førebuingar og storyboard til promofilm. Jepp. Eg har nokre tankar, og eg held på å tenka meg fram til ulike måtar å disponera filmen min på. Eg har funne litt inspirasjon rundtom, og nokre av dei som inspirerer meg er

MODSHIFT

TIM WALKER

PF FLYERS

For å nemna nokre, altså. Modshift lagar både informative og meir kunstnariske småfilmar. Små intervju og slikt. Her er eg veldig inspirert av den noko retro-viben han tileignar filmane sine, og eg likar redigeringa alot. Han er kjærast med Bri Emry i Designlovefest, ein designblogg som eg også likar. Kjekke saker, fint design, mykje inspirasjon og alt. I like!

Tim Walker har eg jo nemnd i ein tidlegare post, og videoane hans blir mellom anna brukt i store motekampanjar – editorials. Fancy at det er nokon i bransjen som ynskjer å vera heilt totalt unike. Å våga å vera heilt sprø, og bli elska (eller hata) for det. Eg er inspirert av kreativiteten, men eg trur eg må tøyla meg litt i min eigen film, slik at den ikkje vert så smal. Her skal ein jo nå ut til bedrifter som skal kunna ønska å bruka meg i prosjekta sine, so eg må passa på å tilpassa meg mine potensielle kundar.

PF Flyers kom eg over på designworklife, der eg finn mykje inspirasjon og orienterer meg litt på trender innan design, foto og illustrasjon mm. PF flyers sine filmar er ein del av ein kampanje om den ekte amerikanske stilen, og eg likar stemninga, fargane, komposisjonane i desse. Dette er jo kampanjefilmar, og eg trur dette kan vera ei god inspirasjonskjelde for meg når eg skal formidla min bodskap. Tydeleg, heilskapleg og fint.

Prosjekteksamen – 2

20 Nov

No er eg inne i veka der eg skal bearbeida skissene mine, bestemma meg for ein stil og komposisjon, skriva storyboard til promofilmen min, og vri og venda på ideane mine – sjå om det er noko eg har oversett i dei, noko som er verd å ta med vidare.

Eg har iallfall nokre skisser, og eg må snart bestemma meg for kva eg vil gå for. Tenka på kva av dei som er brukarvenlege, og som vil fungera i det lange løp. Litt keisamt for meg at eg likar så mykje forskjellig, for då vert det med ein gong vanskeleg å velja…

Her er nokre av skissene, samt oppsettet mitt. Eit triks eg har snappa opp på Lynda.com – å skriva ned alle elementa/innholdet som skal vera med på små lappar, og deretter kategorisera dei og soleis laga eit oppsett for main og childs og alt dette her.

 

 

Her er ein del som skal på plass før eg landar, kjenner eg. Og eg trur ikkje eg har gjort det lett for meg sjølv med å setja opp ein film som ein av delene til eksamen. Blir det for skakkjørt, får eg heller berre kutta den, men eg vil iallfall prøva å formidla visjonen min med den, samt presentera meg/arbeidet mitt. So langt er eg komen.

Og når det gjeld skissene mine… Eg er jo veldig glad i denne kvadratiske måten å presentera arbeid på, og eg trur at denne kan vera grei mtp css og htmlkoding. Eg er også veldig glad i sider der ein slepp  å scrolla, sida tilpassar seg vindauga på ei kvar maskin, og ein nyttar knappar for å navigera seg rundt. Det er altså dei to øvste skissene mine eg heller i mot, og her går jo også an å kombinera desse på eit vis.

Eg skal fundera litt meir. Ikkje gjera det så innvikla. Oversiktleg, luftig, estetisk, intuitivt i bruk. Nokre ord som eg vil jobba mot.

Prosjekteksamen – 1

13 Nov

 

I prosjektplanen min har research og ideutvikling som tema, denne veka og førre veke. Prosjektstart 5.11, og eg skal levera inn 25.01. Visjonen min med heile nettstaden er:

Å laga ei innovativ nettside som er både informativ og underhaldande/estetisk interessant.

Sidan eg skal laga webside for meg sjølv og mi vetle verksemd, veit eg jo allereie kva eg likar og har ein del referansar. Eg prøver å i større grad forstå kvifor eg liker desse sidene-designa-presentasjonane, og her er eit knippe løysingar som har ulik verknad på meg, alle med positive forteikn.

Her er nokre inspirasjonskjelder.

1. TIM WALKER

For det første er dette ein fotograf som er heilt fantastisk inspirerande. Eg har ikkje ord for det han klarar å produsera, og her eg superfan. Uttrykket hans er provoserande, barnsleg, utforskande, grensesprengande, magisk… Og videoane like eins.

Nettsida hans fortel dette, og index-sida er berre dette biletet som ein slags «velkommen-knapp» som tar brukaren vidare inn til innhaldet. Eit veldig enkelt og superfengande «Hei!». Eg likar det muchos.

 

2. BENDIK KALTENBORN

Ein av mine favorittillustratørar. Den enkle, naive streken fengar, og med denne sida har han klart å ha ein heilskap som fortel om kven denne karen er. Med å bruka enkle menyar, er det sjølve arbeidet hans som vert tydeleg og skapar merksemd. Han gjer seg sjølv den absolutte center of attention. Smart, Kaltenborn!

Her kjem også denne leikenheita fram. Det naive, utprøvande, humoristiske. Element eg diggar, og som eg ynskjer at mine sjåarar også skal få oppleva. Humor er genialt.

 

3. KATIE EVANS

Katie Evans er også ein illustratør, som gjer diverse saker – print/emballasje design, webdesign, styling… Ho har eit breidt spekter, og eg har sett nærare på korleis ho fremjer sakene sine.

Det gjer ho enkelt og greitt med ein slags bilde-for-bilde portfolie, noko som igjen fører til at sakene ho lagar får fullt fokus. Eg tenker jo litt på at sjølve nettsida mi også skal vera ein av mine (!!!)-faktorar, og eg trur kanskje eg legg litt mykje i akkurat det. Så med å laga eit enkelt design – strippa for alle unødige element – kjem produkta fram.

Og med å laga ei nettside der produkta kjem tydeleg fram – vil ikkje det då vera eit killer webdesign?!

4. RYO KOBO

Dette er ein særs spanande fotograf, som har eit nesten okkult uttrykk. Eg veit ikkje om eg diggar sida hans, for det er ei rein flashside, og den kan trøbla seg litt har eg opplevd, men måten han har sett saman elementa på her, tykkjer eg er smakfullt og spanande.

Her er vel eit godt døme på at flash kanskje ikkje alltid er den beste platforma, men ein kan få til spanande galleri ved å nytta flash – utvilsomt. Utfordring her med å få vist bileta skikkeleg fram. Flashscena er ikkje særleg stor – sikkert for å fungera på sjølv små skjermar, men dette er ikkje noko eg ynskjer for mine viktige bilete iallfall. Spennande uttrykk dog – litt mystisk, veldig enkelt.

 

5. KELLEY LILIEN

Her er ein stil eg likar, og som kanskje ikkje er så fjern frå min eigen personlege stil. Lilien er designar som fokuserer mest på logo, kampanjar og emballasje, så ho har eit ok fokus å presentera. Det gjer ho i ei flashside, som her fungerer superbra. Kanskje ei av dei mest brukarvenlege sidene eg har vore borti, som er basert på flash – og kun flash.

Her er ein konsekvent og stram oppbygging, og arbeidet hennar ligg som eit ope galleri på index. Eg veit ikkje heilt om eg likar den gule ramma rundt – for den er det for det første ikkje plass til på min skjerm (som er ganske stor), samt at den kanskje ikkje bidrar til noko verken funksjonelt eller visuelt.

Likevel veldig kjekt å sjå korleis ein kan få eit flott galleri, med god heilskap og ein behageleg layout. Innholdsmessig er denne litt lite informativ i forhold til korleis eg skal laga mi eiga side, men absolutt grei å ha i inspirasjonsbunken.


 

6. KELLI ANDERSON

Så over til ei av dei STORE inspirasjonskjeldene mine. Kelli Anderson kom eg over på designworklife, og ho er så innovativ som ingen andre eg veit om når det gjeld design. Både web, print, alt i verda. Ho lagar platespelarinvitasjonar av papir.. Det er heilt unikt. Sjekk ho ut, det er det vel verd.

Og med mi side vil eg jo vera litt innovativ. Litt sprø. Litt overraskande. Unik, trur eg er nøkkelordet. For kven ynskjer ikkje å føla seg unike. Om eg skal laga ei webside for ei verksemd vil dei jo heilt sikkert ynskja å skilja seg ut. Og då må ein vera unik. Innovativ.

Nettsida hennar eg full av mønster, prosjekt, informasjon og sjølv om det visuelt kan virka litt rotete å koma inn på sida der, er den brukarvenleg til tusen. Eg diggar spesielt index-sida hennar, med kart over arbeid ho har gjort. Det er ein supergøy ide! Ønskar at den var min.

 

 
7.KEVIN RUSS

Dette er jo ei tumbl-side. Fotografen er inspirerande og eg kan lett gløyma tid og stad når eg vitjar sida hans. Men greia med mr. Russ er jo at eg likar denne måten å visa arbeida sine på. Tumbs up for tumblr. Men sjekk gjerne ut Kevin Russ likevel. Han er så flink.