Tag Archives: Komposisjon

Prosjekteksamen – 6.2

5 Des

Ein ny wireframe. Eg endar vel godt mogleg opp med å gjera om heile komposisjonen, tykkjer atm at det er for lite luft, for …statisk, og måten eg har prøvd meg ut med :hover på denne – vel… eg måtte jo sjå korleis det fungerte. kan jo kanskje få til noko kult med det, men eg får stirra det i hel først.

Eg ser jo også no at det vil vera veldig ulike bilete – og det er nøydd å sjå bra ut. Det vil kanskje ikkje fungera å legga skugge på boksane, men kanskje eg skal laga større mellomrom mellom, så poppar dei litt meir kvar for seg, på ein måte.

Uttrykket får meg til å sakna litt «fri» for augene. Lysare bakgrunn kanskje?

Wireframe 2;

 

hildring_wireframe_02

Advertisements

Prosjekteksamen – 6

4 Des

Ein av mine wireframes. Det ligg mange tankar bak dette når det kjem til funksjonalitet og fiffige buttons og slikt, så dette er berre eit utkast. Og eg har nokre fleire idear eg må testa ut, så det vert kanskje endringar enno. ….det vert garantert endringar…. men eg tykkjer ikkje det ser så aller verst ut heller.

Grunnen til at det første biletet er raudt er t.d. at det indikerer at ein held pila over biletet. Då kjem forklaring fram, og når ein trykker, skal desse føra ein over i eit galleri/ny side med stort bilete, meir forklaring om arbeidet osv. Usikker på menyane… Dei skal eg gjera noko med. Og knappane til sosiale medie skal endrast – la det berre slik inn no.

wireframe_hildring_01

Prosjekteksamen – 3

21 Nov

Førebuingar og storyboard til promofilm. Jepp. Eg har nokre tankar, og eg held på å tenka meg fram til ulike måtar å disponera filmen min på. Eg har funne litt inspirasjon rundtom, og nokre av dei som inspirerer meg er

MODSHIFT

TIM WALKER

PF FLYERS

For å nemna nokre, altså. Modshift lagar både informative og meir kunstnariske småfilmar. Små intervju og slikt. Her er eg veldig inspirert av den noko retro-viben han tileignar filmane sine, og eg likar redigeringa alot. Han er kjærast med Bri Emry i Designlovefest, ein designblogg som eg også likar. Kjekke saker, fint design, mykje inspirasjon og alt. I like!

Tim Walker har eg jo nemnd i ein tidlegare post, og videoane hans blir mellom anna brukt i store motekampanjar – editorials. Fancy at det er nokon i bransjen som ynskjer å vera heilt totalt unike. Å våga å vera heilt sprø, og bli elska (eller hata) for det. Eg er inspirert av kreativiteten, men eg trur eg må tøyla meg litt i min eigen film, slik at den ikkje vert så smal. Her skal ein jo nå ut til bedrifter som skal kunna ønska å bruka meg i prosjekta sine, so eg må passa på å tilpassa meg mine potensielle kundar.

PF Flyers kom eg over på designworklife, der eg finn mykje inspirasjon og orienterer meg litt på trender innan design, foto og illustrasjon mm. PF flyers sine filmar er ein del av ein kampanje om den ekte amerikanske stilen, og eg likar stemninga, fargane, komposisjonane i desse. Dette er jo kampanjefilmar, og eg trur dette kan vera ei god inspirasjonskjelde for meg når eg skal formidla min bodskap. Tydeleg, heilskapleg og fint.

Prosjekteksamen – 2

20 Nov

No er eg inne i veka der eg skal bearbeida skissene mine, bestemma meg for ein stil og komposisjon, skriva storyboard til promofilmen min, og vri og venda på ideane mine – sjå om det er noko eg har oversett i dei, noko som er verd å ta med vidare.

Eg har iallfall nokre skisser, og eg må snart bestemma meg for kva eg vil gå for. Tenka på kva av dei som er brukarvenlege, og som vil fungera i det lange løp. Litt keisamt for meg at eg likar så mykje forskjellig, for då vert det med ein gong vanskeleg å velja…

Her er nokre av skissene, samt oppsettet mitt. Eit triks eg har snappa opp på Lynda.com – å skriva ned alle elementa/innholdet som skal vera med på små lappar, og deretter kategorisera dei og soleis laga eit oppsett for main og childs og alt dette her.

 

 

Her er ein del som skal på plass før eg landar, kjenner eg. Og eg trur ikkje eg har gjort det lett for meg sjølv med å setja opp ein film som ein av delene til eksamen. Blir det for skakkjørt, får eg heller berre kutta den, men eg vil iallfall prøva å formidla visjonen min med den, samt presentera meg/arbeidet mitt. So langt er eg komen.

Og når det gjeld skissene mine… Eg er jo veldig glad i denne kvadratiske måten å presentera arbeid på, og eg trur at denne kan vera grei mtp css og htmlkoding. Eg er også veldig glad i sider der ein slepp  å scrolla, sida tilpassar seg vindauga på ei kvar maskin, og ein nyttar knappar for å navigera seg rundt. Det er altså dei to øvste skissene mine eg heller i mot, og her går jo også an å kombinera desse på eit vis.

Eg skal fundera litt meir. Ikkje gjera det så innvikla. Oversiktleg, luftig, estetisk, intuitivt i bruk. Nokre ord som eg vil jobba mot.

Typografi og bilete 5.1

12 Apr

Eg syns det er fantastisk å kunna jobba med foto og tekst. Trur eg byrjar å bli vel glad i typografi, og om eg hadde kunna hadde eg meldt meg på workshopen Hello Typo som Visuelt arrangerer no i mai. Fytti det ser heilt fantastisk ut!

Men då hjelper det på å ha kjekke skuleoppgåver å jobba med. Denne gongen skulle eg laga ein komposisjon med harmoni mellom tekst og bilete, ein med kontrast.

Eg har valt å bruka nokre bilete som eg har sendt til landskonkurransen (!!!) (nsff) (første gong eg deltar der, spennande). Teksten eg har nytta er ordtak – eit dansk, eit av Henrik Ibsen. Eg er veldig glad i ordtak og sitat, kanskje Ibsen spesielt, han har jaggu sagt og skrive mykje fantastisk og inspirerande.

Et glimt av sol bak tåken å bevare
det er det livsens krav en mann skal klare

SÅ – Ibsensitatet er lagt på Viddobiletet mitt, og her har eg komponert elementa harmonisk, både font, farge, sitat og plassering står i stil til biletet og dets linjer. Sjølve biletet er rikt på kontrast med nyansane mellom svart og kvitt, men komposisjonen i biletet er også roleg og har reine liner både horisontalt og vertikalt. Difor sette eg teksten opp mot desse linene. Fargen i teksten harmonerer med fargane i biletet.

Til komposisjonen med kontrast mellom elementa har eg valt eit humoristisk dansk ordtak –

Spis, min gris – i morgen skal du slaktes.

Det står i kontrast til det duse stillebenet på biletet, samstundes som det set motivet i ein overraskande kontekst. Eg har gitt teksten to ulike fontar, som står i kontrast til kvarandre, og fargen på første line er krisp mot den duse bakgrunnen på biletet, medan den andre lina er meir kviskrande. Slik sett står fontane i kontrast til kvarandre – både i farge og type. Med mange runde former i biletet valte eg å bruka den rette lina i ausa til å setja teksten opp mot – kanskje ikkje noko direkte kontrast, men likevel eit motstykke til dei fleste formene i biletet.

Eg tenker etter denne oppgåva at dette er berre ein liten toutch av kva eg kunne ha gjort, og eg har blitt inspirert til å gjera meir av dette.

Og som ein typografiglad frøken, føler eg at det er på sin plass å lira av seg litt typolove. Sjekk ut Tom Davie! Aw-some!