Arkiv | GRAP RSS feed for this section

DER var eksamen levert

15 Des

No er det klart for jul!
Her kjem sakene på løpende bånd;

 

Sleng på ein liten profilmanual med det samme, so kan dei som skal vurdera greiene få kosa seg med rapporten og trykklare filene.

profilmanual uten trykkinfo

Advertisements

Og her er brosjyren…

1 Des

…slik den ser ut rett før eg har fått lagt til dei siste bileta
Her i ein pdf.

Denne må eg sei meg nøgd med. Gode innspel frå kunden, gode idear frå meg, godt samarbeid og MYKJE arbeid. Det lønnar seg 🙂

Og ein aldeles stor takk til Jonn Karl Sætre i Kvinnheringen for at eg fekk nytta hans flotte bilder frå kulturskulen sine teaterstykke. Det gjorde seg!

12x12cm_kulturskulebrosjyre_presentasjon

Alternative fargeløysingar på plakat, og her kvar for seg.

1 Des

Eg har justert litt på fargar her, samt strektjukkelse (strektjukna?? nynorsken mista meg litt der…) på enkelte illustrasjonar. Mest nøgd med den gule. Gode fargar og ein glad kombo, litt jazzy.

I morgon er det presentasjon av materialet for  ein spent kunde. Eg er minst like spent, for det er ikkje mykje eg kan endra på på dette stadiet. Dei justeringane som eventuelt må gjerast må vera små, slik at eg får tid til å pusta før eg skal levera greiene på trykkeri og ferdigstilla rapport og manual. Det er jaggu ein del proforma rundt sjølve designet, ikkje berre å teikna noko kult og slenga det ut i verda. Alt det formelle rundt er kanskje VEL so tidkrevande som sjølve utforminga. Heldig er eg som har lett for å skriva!

Og trykkeriet, ja! Dei er så hjelpsame og kjekke. Eg skal vera med på prosessen neste veke, og dersom det må justeringar til, tar me det på staden. Odda Trykkeri er det som skal hjelpa meg, og eg er veldig glad for at dei har slik tolmod med meg. Lærerikt å få vera med på alle delar av prosessen, og med deira erfaring og min design, er det store sjansar for at eg får eit produkt å vera stolt av som eg kan levera med eksamensrapporten.

X’ar alt eg har for at kunden vert nøgd og vil bruka noko av det eg har jobba med. Det hadde vert stas! 🙂

Her er iallfall plakatane (som skal vera i A4), kvar for seg, med nye fargar.

Firdelt plakat og eksamensnerver

27 Nov

No er det knapp tid att før eg skal presentera produkt, få det trykt, laga profilmanual og skriva rapport. OG levera inn grafisk eksamen. I dag er nervene komen på ekte, og har sett meg litt ut av spel. (Jepp, på ein søndag. Eg er visst litt stressa.)

Men eg har fått samla litt greier igjen, og her er ein firdelt versjon av plakaten med strekteikningar og fargar. Elementa skal illustrera fellesskap, samspel og kreativitet. Alle delene er linka saman med «solstrålane», og er stilmessig like. Dei kan likevel lett delast opp til fire, og nyttast kvar for seg.

Eg reknar med at denne er 99% ferdig, og får smaka litt på om eg føler eg har truffe eller ei med denne. Ikkje den beste dagen å vera sjølvkonstruktiv/sjølvkritisk, sidan eg får bøtter med nerver over meg med jamne mellomrom.

Her er den iallfall i ein liten jpeg.

Eg har gjort eit utval.

25 Nov

Dette er essensielt for den grafiske profilen eg held på med, mellom anna har eg føretatt ein fargetest, og kome fram til ein god blåfarge til trykk.

Blått symboliserer ro, fridom, energi, styrke, sanning og harmoni. Fargen assosieres med himmel og hav og er ein stødig farge. Tidlaus og omgjengeleg. I denne samanheng kan ein assosiera med fargen i kommunevåpenet til Kvinnherad, som jo er kommunen til kulturskulen.

 

Eg har også valt font til logoen; eurostile. Eg testa ut fleire, men mange falt igjennom. Dei vart vegd, og funne for lette.

Eurostile-fonten passar godt inn i den grafiske profilen eg lagar, med sine geometriske runda former, og er ein moderne skrifttype (-62) som har litt attitude. Den er enkel, men med personlegdom. Har blitt nytta i alt frå pc-spel til cd-cover, som logo for mellom andre TOSHIBA og fcuk (motehuset French Connection – United Kingdom). Ein internasjonal font som kommuniserer kultur.

 

Her er logoane eg og kunden har gått for, no i ferdige (99% sikkert iallfall) variantar.

Av desse har eg ein klar favoritt. Her er dei presentert i klistremerkeform, med ein enkel kontur rundt for markering og innramming.

Slik vert det i svart-kvitt

 

Når det gjeld versjonen til høgre (samspelversjonen), gjer den seg grådig godt som mønster, og i gråtonar. Eg kunne gjerne tapetsert ein vegg i huset mitt med noko slikt. Og mogleg det er råd å nytta mønsteret mitt på eitt eller anna område og? No eller ved eit seinare høve.

Her er mønsteret

 

Men attende til logoen. Eg har laga variasjonar i fargane – der det er ulike samansettingar mellom blått, grått, kvitt og svart. Kombinasjonane saman altså, og korleis dei fungerer. Nokon kombinasjonar fungerer IKKJE, og vil ikkje få innpass i profilmanualen.

Mine klare favorittar er dei med kvit eller svart bakgrunn. Reint og lar forma stå og spire og inspirere (dette er spireversjonen av logoen).

 

Her er nokre kombinasjonar av samspelvarianten

Her er dei blå variantane med skugge. Denne tok eg vekk i klistremerkeformene over, for eg er veldig i tvil om eg likar skuggen. Den er som sagt grei i den grå varianten, men med skaleringa opp og ned, vert den anten klumpete eller unødvendig  – skuggen altså. Trur den må vika for den enkle forma.

 

Slik ligg eg an no. Jobbar meg ferdig med ting, samlar tankane mine og oppsummerer trykksak for trykksak. Det er litt scary, for eg skal ta bilde neste veke og, og skal presentera ferdig produkt (99% ferdig MINST) i byrjinga av desember.

No når eg sit og ser på logoane over, ser eg at dei har forskyvd seg i forhold til bokstavane. Det må eg ordna. PIRK.

Ei kjapp oppdatering – grafisk profil

22 Nov

Eg skal jobba vidare med den slanke, rundforma blå logoen, og spirelogoen skal gjerast litt om.
Eg skal legga fram eitt rundt og eitt firkanta forslag på klistremerke med logo inni.
Strekillustrasjonane skal vidareutviklast til å bli ein plakat som kan delast i fire, og dermed nyttast som heilskap eller kvar for seg.
Brosjyren er ok, både med tanke på layout og ide. Nokre endringar vil gjerast her og (og er allereie gjort), og eg har snart samla foto som går i brosjyren.

 

Elles har eg litt tankar. Både eg og kunden har gått bort frå enkelte idear undervegs – noko som berre må underbygga at design er ein prosess. Men dei ideane eg har hatt og vendt meg litt vekk frå, har anten vore veldig tidkrevande eller ikkje fungert i praksis. Kanskje ein ide gjer seg best som berre ein ide enkelte gonger?

Eg tykkjer det er veldig greit å få tilbakemelding frå kunden på kva som fell i smak og ikkje. Design skal vel lett fungera  for kvarmannsen, og lett kunna forsvarast av designeren. Med desse to i boks trur eg ein god design er skapt.

Med ein kunde å forholda seg til er det med ein gong fleire omsyn som må takast. No har eg litt trøbbel med å få tatt nokre av bildene eg skal ta pga sjukdom, og då må eg vera fleksibel og kreativ. Det er lærerikt å få desse erfaringane merker eg.

 

Berre for å gjera denne posten litt meir interessant legg eg veg eit bilde eg skal ha i brosjyren. Det fortel litt om feelingen eg vil formidla. Kultur er kult. Converse + cello = sant.

Fleire strekteikningar til plakat

19 Nov

 

Eg føler denne ideen har større og støtte potensial. Eg har mange idear, og det kan bli veldig kult om eg får gjort det slik eg tenker. (skummelt å tenka FOR detaljert har eg funne ut, for då kan eg enda opp med å ALDRI bli nøgd…)

Her er fleire av strekteikningane. Og eg må berre legga til at eg no er på eit stadium der eg VERKELEG ønskjer meg eit teiknebrett.