Tag Archives: Harmoni

Typografi og bilete 5.1

12 Apr

Eg syns det er fantastisk å kunna jobba med foto og tekst. Trur eg byrjar å bli vel glad i typografi, og om eg hadde kunna hadde eg meldt meg på workshopen Hello Typo som Visuelt arrangerer no i mai. Fytti det ser heilt fantastisk ut!

Men då hjelper det på å ha kjekke skuleoppgåver å jobba med. Denne gongen skulle eg laga ein komposisjon med harmoni mellom tekst og bilete, ein med kontrast.

Eg har valt å bruka nokre bilete som eg har sendt til landskonkurransen (!!!) (nsff) (første gong eg deltar der, spennande). Teksten eg har nytta er ordtak – eit dansk, eit av Henrik Ibsen. Eg er veldig glad i ordtak og sitat, kanskje Ibsen spesielt, han har jaggu sagt og skrive mykje fantastisk og inspirerande.

Et glimt av sol bak tåken å bevare
det er det livsens krav en mann skal klare

SÅ – Ibsensitatet er lagt på Viddobiletet mitt, og her har eg komponert elementa harmonisk, både font, farge, sitat og plassering står i stil til biletet og dets linjer. Sjølve biletet er rikt på kontrast med nyansane mellom svart og kvitt, men komposisjonen i biletet er også roleg og har reine liner både horisontalt og vertikalt. Difor sette eg teksten opp mot desse linene. Fargen i teksten harmonerer med fargane i biletet.

Til komposisjonen med kontrast mellom elementa har eg valt eit humoristisk dansk ordtak –

Spis, min gris – i morgen skal du slaktes.

Det står i kontrast til det duse stillebenet på biletet, samstundes som det set motivet i ein overraskande kontekst. Eg har gitt teksten to ulike fontar, som står i kontrast til kvarandre, og fargen på første line er krisp mot den duse bakgrunnen på biletet, medan den andre lina er meir kviskrande. Slik sett står fontane i kontrast til kvarandre – både i farge og type. Med mange runde former i biletet valte eg å bruka den rette lina i ausa til å setja teksten opp mot – kanskje ikkje noko direkte kontrast, men likevel eit motstykke til dei fleste formene i biletet.

Eg tenker etter denne oppgåva at dette er berre ein liten toutch av kva eg kunne ha gjort, og eg har blitt inspirert til å gjera meir av dette.

Og som ein typografiglad frøken, føler eg at det er på sin plass å lira av seg litt typolove. Sjekk ut Tom Davie! Aw-some!

Advertisements